Предимства при използване на банерна или текстова реклама в големи български медии

 

Заплащате само за реални посещения на сайта ви;

Рекламата ви се показва хиляди пъти, докато някой наистина заинтересован кликне върху нея;

Обхващате огромен брой потребители;

Лесно управлявате бюджета си за реклама и времето, за което да се показва;

Може да използвате няколко текста или банера едновременно;

Точен отчет за посещенията на вашия сайт / независим източник Вашият Google Analytics;